การรถไฟฯ ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. การรถไฟฯ ได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยคณะจิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย รื้อถอนเศษวัชพืชบริเวณสองข้างทางรถไฟ ตั้งแต่สถานีสามเสนจนถึงแยกประดิพัทธ์ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทั้งนี้ การร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่การรถไฟฯ ได้มีส่วนร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงพระราชทานกิจการรถไฟขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหน ดูแลรักษาพื้นที่บริเวณเส้นทางรถไฟ ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของชาติ