อธิบดีกรมเจ้าท่า ติดตามความคืบหน้าการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ เส้นทาง ชลบุรีประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ร่นระยะเวลาการเดินทาง และลดปัญหาความแออัดการจราจรบนท้องถนน

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าเพื่อกำหนดแนวทางให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ ระหว่างจังหวัดชลบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – สงขลา โดยบริษัท ซีฮอร์ส เฟอรี่ จำกัด โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า โดยบริษัท ซีฮอร์ส เฟอรี่ จำกัด เป็นผู้ประกอบการเดินเรือ มีความประสงค์เดินเรือเฟอร์รี่ (บรรทุกรถยนต์และคนโดยสาร) ไปยังท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี – ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -ท่าเรือเซ้าท์เธิร์น จังหวัดสงขลา เพิ่มประสิทธิภาพต่อการขนส่งระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ สร้างศักยภาพด้านการแข่งขันและพัฒนาระบบเศษฐกิจในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดปัญหาการแออัดการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อเส้นทางเข้าสู่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งเส้นทางที่จะให้บริการ จากสัตหีบ (ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ) – สงขลา (ท่าเรือเซ้าท์เธิร์น โลจิสติกส์ 2009)เปรียบเทียบการใช้การขนส่งบนท้องถนน 1,130 กม. ใช้เวลาเดินทาง 23- 24 ชม. หากใช้การขนส่งทางเรือจะอยู่ที่ 330 ไมล์ทะเล (611 กม.) ใช้เวลาเดินทาง 18 – 20 ชม. เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และร่นระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น โดยจะสามารถทดลองการเดินเรือได้ภายในพฤศจิกายน 2563 นี้ ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสภาพท่าเรือ อาทิ ความยาว ความกว้างของท่าเทียบเรือ รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ และคนประจำเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับการให้บริการ รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย
______________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม