สธ. ให้การดูแลผู้บาดเจ็บและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อส่งแก๊สระเบิด จ.สมุทรปราการ

กระทรวงสาธารณสุข ดูแลผู้บาดเจ็บจากเหตุท่อแก็สระเบิดในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จ.สมุทรปราการ และดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เบื้องต้นได้รับรายงานผู้บาดเจ็บ 51 ราย เสียชีวิต 3 ราย ตั้งจุดคัดกรอง และดูแลประชาชนที่ศูนย์อพยพที่ อบต.เปร็ง พร้อมสนับสนุนหน้ากากป้องกันแก๊ส และควันไฟ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 กล่าวว่า บ่ายวันนี้ เกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้บริเวณท่อส่งแก๊สเป็นวงกว้างในชุมชนพื้นที่ ตำบลคลองสวนเปร็ง บ้านประกาศ และบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เบื้องต้นได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ว่า ณ เวลา 16.30 น. เบื้องต้นมี ผู้เสียชีวิตรวม 3 ราย (เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 51 ราย โดย รพ.สมุทรปราการ ได้ส่งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ระดมเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ รพ.บางบ่อ และ รพ.บางเสาธง ได้ตั้งหน่วยดูแลรักษา คัดกรอง และปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ เพื่อลำเลียงส่ง รพ.ในพื้นที่ และรพ.จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1. รพ.บางบ่อ 11 ราย (เสียชีวิต 2 ราย)

2. รพ.บางเสาธง 8 ราย

3. รพ.จุฬารัตน์11 4 ราย

4. รพ.รวมชัยประชารักษ์ 8 ราย

5. รพ.บ้านโพธิ์ 6 ราย

6. รพ.บางปะกง 10 ราย

7. รพ.ลาดกระบัง 5 ราย

8. รพ.พุทธโสธร 2 ราย

นอกจากนี้ได้ประสานหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกกรณีต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเพิ่มเติมที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บางพลี, รพ.รามาธิบดี พญาไท ,รพ.นพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์,รพ. ชลบุรี และ รพ.ระยอง รวมถึง ประสานให้กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมตรวจคุณภาพอากาศพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุ และคัดกรอง ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และประชาชนในศูนย์อพยพ อบต.เปร็ง อ.บางบ่อ สนับสนุนหน้ากากคาร์บอน 200 ชิ้น หน้ากาก N 95 จำนวน 50 ชิ้น และหน้ากาก N 95 คาร์บอน จำนวน 60 ชิ้น รวมทั้งหมด 310 ชิ้น ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแก๊สและควันไฟในพื้นที่