วศ.พร้อมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

วศ.พร้อมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ด้วยแผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการให้บริการฝึกอบรมด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ผู้ที่สนใจสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://blpd.dss.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-201-7460, 02-201-7453
โทรสาร : 02-2017461
E-mail : ppd_blpd@dss.go.th