กรมโยธาธิการและผังเมือง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อน้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมือง และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร