กรมควบคุมโรค ชวนคนไทยเปลี่ยนมุมมอง “ออกพรรษาไม่หาน้ำเมา” เน้นส่งเสริมประเพณีออกพรรษาด้วยการเข้าวัดทำบุญ

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงออกพรรษานี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกเขต และขอความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ดำเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายในวันออกพรรษาที่จะถึงนี้ เนื่องจากเป็นวันที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดทำแผนเพื่อลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนประเพณีออกพรรษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ในอดีตค่านิยมของประชาชนชาวไทยที่เชื่อว่าเมื่อถึงวันออกพรรษาจะต้องมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยึดถือเป็นวันแห่งการมึนเมาหรือดื่มอย่างหนักเพื่อแสดงถึงการสิ้นสุดระยะเวลาในการงดเหล้าเข้าพรรษานั้นเป็นสิ่งที่ผิด  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงมีเป้าหมายที่การส่งเสริมค่านิยมให้เปลี่ยนมุมมองวันออกพรรษาให้เป็นเทศกาลแห่งการเข้าวัดทำบุญ หรือ“ออกพรรษาไม่หาน้ำเมา” และจากกระแสความตื่นตัวในหลายๆ พื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมานั้น หลายจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมและประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมให้มีการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประชาชนมีความตระหนักในโทษ พิษ ภัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมอันดีให้เกิดความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน ต่อไป

ด้านนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวเสริมว่า สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในวันออกพรรษา โดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมาย  ทั้งนี้ วันออกพรรษาเป็นวันที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมเข้าวัดทำบุญในวันออกพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและห้างสรรพสินค้าทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://TAS.go.th” หรือโทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค