กรมท่าอากาศยานพร้อมรับเที่ยวบินเพิ่ม ต้อนรับฤดูหนาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

กรมท่าอากาศยานเปิดตารางเที่ยวบินฤดูหนาวเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสายการบินได้ให้ความสนใจและเปิดเส้นทางบินใหม่ เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น

โดยสายการบินได้เปิดให้บริการเส้นทางต่างๆ ดังนี้
เส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว
1.สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
2.สุวรรณภูมิ – อุบลราชธานี โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
3.สุวรรณภูมิ – นครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์, สายการบินไทยสมายล์

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ได้แก่ ดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน โดยสายการบินนกแอร์
และสุวรรณภูมิ – น่านนคร โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ สุวรรณภูมิ – สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ สุวรรณภูมิ – น่านนคร โดยสายการบินไทยสมายล์

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ สุวรรณภูมิ – นครพนม โดยสายการบินไทยสมายล์

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้แก่ ดอนเมือง – น่านนคร โดยสายการบินนกแอร์

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 มกราคม 2564
1.สุวรรณภูมิ – กระบี่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
2.สุวรรณภูมิ -สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ สุวรรณภูมิ – แม่สอด โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

เส้นทางที่จะเปิดให้บริการวันที่ 1 มีนาคม 2564
ได้แก่ สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

นอกจากนี้สายการบินยังขอเปิดให้บริการเส้นทางข้ามภาคเพิ่มเติม ที่เปิดให้บริการแล้ว ได้แก่ เชียงใหม่ – หัวหิน และหัวหิน – อุดรธานี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

เส้นทางที่จะเปิดให้บริการวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ เชียงใหม่ – นครศรีธรรมราช และอุดรธานี – นครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยสมายล์

เส้นทางที่จะเปิดให้บริการวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้แก่ เชียงใหม่ – ขอนแก่น โดยสายการบินนกแอร์ และเส้นทางที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้แก่ อุบลราชธานี – สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่งผู้โดยสารที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้โดยตรงกับสายการบิน อีกครั้ง

ในส่วนของกรมท่าอากาศยานได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และยังคงปฎิบัติตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดทุกพื้นที่ในท่าอากาศยาน ตลอดจนการติดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร และการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ซึ่งผู้โดยสารสามารถมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการของกรมท่าอากาศยานได้
…………………………………….