เชิญชวนผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอยร่วมลงทะเบียนร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง

(22 ต.ค.63) นางศิลปสวย รวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการคนละครึ่งเพื่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ตลอดจนกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย ได้มีรายได้จากการขายสินค้า

กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ยกเว้น สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บริการต่างๆ ไม่เป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่มีลักษณะเป็นธุรกิจเฟรนไชส์ และต้องมีโทรศัพท์ที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชน และมีบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับเงินร่วมจ่ายจากรัฐบาล ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในเวลา 06.00 – 23.00 น. หรือลงทะเบียน ณ สาขาหรือจุดลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศในวันเวลาทำการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2111 1144 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

——————-