เยาวชนดีเด่นแห่งชาติคนที่ 6 ของม.เจ้าพระยา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในโอกาสเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2561 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรีผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยนับเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติคนที่ 6 ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

“มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา – ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม”