กรม สบส.เดินหน้าคุมเข้มมาตรฐานคลินิกทันตกรรม “เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดินหน้าคุมเข้มมาตรฐานคลินิกทันตกรรม สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ปวงประชามีฟันดี ย้ำทุกแห่งต้องมีคุณภาพมาตรฐานครบทั้ง 5 ด้านตามที่กฎหมายกำหนด

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ”วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” กรม สบส.ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ที่อยากให้ปวงประชามีฟันดี ดำเนินการคุมเข้มมาตรฐานคลินิกทันตกรรมทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยในส่วนของสถานพยาบาล ซึ่งขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ให้บริการทันตกรรมรวมทั้งสิ้น 5,764 แห่ง ประกอบด้วยคลินิกทันตกรรม 5,636 แห่ง (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ 1,715 แห่ง และส่วนภูมิภาค 3,921 แห่ง) และคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 128 แห่ง (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ 10 แห่ง และส่วนภูมิภาค 118 แห่ง) ซึ่งกรม สบส.ก็ได้มีการกวดขันตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเป็นประจำทุกปี พร้อมกำหนดให้ทุกแห่งต้องมีคุณภาพมาตรฐานครบทั้ง 5 ด้านตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนด ประกอบด้วย 1.สถานที่สะอาด ปลอดภัย มีห้องให้บริการเป็นสัดส่วนมิดชิด 2.มีทันตแพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภาเป็นผู้ให้บริการ 3.บริการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 4.มียา และเวชภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา (อย.) และ5.มีชุดช่วยชีวิตฉุกเฉินเบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการ

สำหรับปัจจุบัน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่ประชาชนหลงเชื่อโฆษณารับทำรีเทนเนอร์ และบริการจัดฟันแฟชั่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ของคลินิกทันตกรรมเถื่อน ที่นำราคาที่ถูกหรือรีวิวจากหน้าม้ามาล่อลวงประชาชนให้เข้ารับบริการ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก จากการใช้อุปกรณ์และวัสดุที่ไม่สะอาด และผู้ให้บริการที่มิใช่ ทันตแพทย์ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องปาก จนเป็นมะเร็ง หรือเชื้อลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งในส่วนนี้ กรม สบส.ก็มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที ซึ่งผู้ที่ลักลอบเปิดคลินิกเถื่อนจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ต้องระวางโทษจำคุก 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนหมอฟันเถื่อนถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้าน ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ก่อนรับบริการทันตกรรมทุกประเภท ขอให้ประชาชนสังเกต 4 จุดสำคัญ เพื่อยืนยันว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นคลินิกทันตกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วย 1.ป้ายชื่อคลินิกใช้อักษรสีม่วงบนพื้นสีขาว และต้องมีเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักติดที่ป้ายชื่อร้าน 2.มีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมปีปัจจุบัน ณ จุดบริการ 3.ทันตแพทย์ที่ให้บริการมีใบหน้าตรงกับรูปถ่ายที่แสดงหน้าห้องตรวจ และ4.แสดงใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการซึ่งจะต้องเป็น  ทันตแพทย์เท่านั้น  โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลทันตแพทย์ของคลินิกได้จากเว็บไซต์ทันตแพทยสภา (http://dentalcouncil.or.th/) และตรวจสอบคลินิกได้ที่เว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (https://mrd-hss.moph.go.th/) หากไม่ปรากฏหลักฐานที่กล่าวมาให้หลีกเลี่ยงใช้บริการ และแจ้งที่สายด่วน กรม สบส. 1426 เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

**************** 21 ตุลาคม 2563