กรมคุมประพฤติร่วมงานสมัชชาอาสาสมัครไทยประจำปี 2563 และแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 กรมคุมประพฤติ นำโดยพันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมงานสมัชชาอาสาสมัครไทยประจำปี 2563 ในหัวข้อ “การพัฒนางานอาสาสมัครไทย” เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทและความสำคัญของอาสาสมัครไทย รวมถึงขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นายพิศิษฐ์ เช้าเจริญ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสามาแอ โมง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
3. นางบุบผา สิงหราช สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
4. ดาบตำรวจวิเชียร รักษาศิลป์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์
5. นางประเสริฐ จันทร์อ่อน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ