‘พาณิชย์’ ชวนอังกฤษร่วมมือลงทุนธุรกิจใหม่ไม่ตกเทรนด์

‘พาณิชย์’ หารือสหราชอาณาจักร หาแนวทางพัฒนาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจสตาร์ทอัพ SMEs อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี และความปลอดภัยด้านไซเบอร์ โดยสหราชอาณาจักรพร้อมสนับสนุนสภาผู้นำนักธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร เพื่อขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังพบหารือกับนางสาวนาตาลี แบล็ค ผู้แทนการค้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคนแรกของสหราชอาณาจักร ซึ่งสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับไทยในฐานะศูนย์กลางทางการค้าและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียน และต้องการพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่อยู่ในทิศทางเศรษฐกิจของโลกและสองฝ่ายมีศักยภาพและความสนใจร่วมกัน เพื่อเพิ่มความใกล้ชิดด้านการค้าการลงทุน หลังสหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกอียู ในเดือนมีนาคม 2562 โดยตกลงจะหาแนวทางความร่วมมือกันในสาขาใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจสตาร์ทอัพ SMEs อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี และความปลอดภัยด้านไซเบอร์

นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรได้แสดงความชื่นชมนโยบายเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของไทย และเชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของนักธุรกิจสหราชอาณาจักร โดยสนใจขอรับทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งเห็นว่าหากมีตัวอย่างของผู้ลงทุนที่ประสบความสำเร็จในโครงการนี้ ก็จะสามารถสร้างความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังพร้อมสนับสนุนการทำงานของสภาผู้นำนักธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council: TUBLC) ซึ่งเป็นเวทีของภาคเอกชนสองฝ่ายในการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไป และยินดีให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมมือกับไทย เพื่อสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีหน้าด้วย

สหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าอันดับ 18 ของไทย โดยในปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวม 7,019 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 19.67 การส่งออกมีมูลค่า 4,079.21 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้เเก่ รถยนต์เเละอุปกรณ์ ไก่แปรรูป รถจักรยานยนต์เเละส่วนประกอบ อากาศยาน อัญมณีเเละเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เเละการนำเข้ามีมูลค่า 2,940.69 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้เเก่ เครื่องจักรกลเเละส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันดิบ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เวชกรรมเเละเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ และในปี 2560 ไทยไปลงทุนใน สหราชอาณาจักร มูลค่าประมาณ 3,770 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่สหราชอาณาจักรมีการมาลงทุนในไทยมูลค่าประมาณ 990 ล้านเหรียญสหรัฐ

————————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์