ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200,000 ผืน ตามโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 19

วันที่ 12 ต.ค.61 เวลา 14:30 น. ณ ห้องบอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ (นอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานรับมอบผ้าห่ม ในพิธีส่งมอบผ้าห่มตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 19 โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายส่งมอบ ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงสำรวจพื้นที่สำหรับการแจกผ้าห่มในจังหวัดต่าง ๆ โดยจะดำเนินการมอบผ้าห่มให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา และน่าน รวม 200,000 ผืน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทยและพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ตระหนักถึงความมุ่งมั่นและได้ริเริ่มโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” นับตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 19 ด้วยการมอบ “ผ้าห่มผืนเขียว” ปีละสองแสนผืน ซึ่งนับถึงปัจจุบันกว่า 3.8 ล้านผืน ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับไออุ่นด้วยความจริงใจ ซึ่ง “ผ้าห่มเหล่านี้มิใช่เป็นเพียงมูลค่าแต่เป็นความจุนเจือที่มีอยู่ในสังคม” และความห่วงใยที่มอบให้แก่พี่น้องประชาชนแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรของคนไทยด้วยกันอย่างยั่งยืน