รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารจัดการและก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยแนวทางในการดำเนินงานให้กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน จัดลำดับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก อีกทั้ง ในการเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมายให้เลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมเพื่อเป็นฐานในการขยายพื้นที่ในการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปนอกจากนี้ให้เพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โอกาสนี้ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 แจ้งวัฒนะกรุงเทพ