อธิบดี สบส.หารือผู้ว่าชลบุรี เดินหน้าผลักดันจังหวัดสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปลอดโควิด-19

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์อภิรัต  กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะนายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และรับฟังนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเศรษฐกิจสุขภาพของจังหวัด พร้อมทั้งร่วมเตรียมการรองรับการกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษ (Exclusive Travel Area) นำร่องจังหวัดชลบุรี ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปลอดโรคโควิด-19 นำจุดเด่นของบริการรักษาพยาบาลภายใต้ Alternative Hospital Quarantine/Wellness Quarantine บริการนวด/สปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอาหารสุขภาพต้านไวรัสในพื้นที่ มาดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจะนำผลการหารือในวันนี้เสนอต่อที่ประชุม (ร่าง) คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ ภายใต้นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ดำเนินการพิจารณาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป

**************** 20 ตุลาคม 2563