กรม สบส. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ อสม.ที่ประสบภัยน้ำท่วม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.งิ้ว ต.ตูม ต.ตะขบ ใน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พร้อมมอบ ถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน รองเท้าบู๊ท และหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำบทบาทของอสม. ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม