ไร้ที่พึ่ง แต่ไม่ไร้ที่พักพิง เหล่าจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดอุทัยธานีพม. One Home รุดเยี่ยมผู้สูงอายุ ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น.จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานทีม พม. One Home กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์/อพม. เหล่าวิทยากรจิตอาสา 904 พระราชทาน/จิตอาสา 904 วปร.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพผู้นำชุมชน/กำนัน ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือ นาง หนิง นามสมมุติ อายุ 83 ปี ผู้สูงอายุป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายยิ้มได้ใบรับรองความเป็นพิการทางการเคลื่อนไหว และและนางมวย นามสมมุติ อายุ 88 ปี ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ คนพิการ การช่วยเหลือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้ออกบัตรคนพิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อรับสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการและสอบข้อเท็จจริงเงินสงเคราห์จำนวน 2,000 บาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและบ้านพักเด็กและครอบครัวมอบของใช่เครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในครั้งนี้จำนวน 2 รายในพื้นที่ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี