‘จับกัง1’ห่วงลูกจ้างชาวลาวถูกเครื่องตัดไม้ตัดปลายนิ้วบาดเจ็บที่สมุทรปราการ สั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ทดแทนตามขั้นตอน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยลูกจ้างชาวลาวประสบอุบัติเหตุจากการทำงานเนื่องจากถูกเครื่องตัดไม้ตัดปลายนิ้วมือซ้ายสามนิ้วได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดสมุทรปราการ กำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่งช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนตามขั้นตอ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีลูกจ้างชาวลาวประสบอุบัติเหตุจากการทำงานเนื่องจากโดนเครื่องตัดไม้ตัดปลายนิ้วซ้ายสามนิ้วได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดสมุทรปราการ ว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีนี้แม้ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับบาดเจ็บ แต่รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งหรือนิ่งนอนใจ เพราะแรงงานทุกคนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การที่เขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะต้องได้รับการดูแลคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะประกันสังคมจะให้ความคุ้มครองเหมือนกับแรงงานไทยทุกประการเช่นกัน


นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ผมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ลูกจ้างที่บาดเจ็บได้รับทราบสิทธิประโยชน์คุ้มครองตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กรณีนายสิทธิพร บุลมี ลูกจ้างชาวลาว ซึ่งมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องได้ทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่ง ได้รับค่าจ้างวันละ 331 บาท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมาประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานถูกเครื่องตัดไม้ ตัดปลายนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง มือซ้ายสามนิ้ว แต่สถานประกอบการไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้ และไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนกับจัดหางาน โดยนายสิทธิพรได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบางพลี ปัจจุบันสิ้นสุดการรักษาแล้ว ค่ารักษาพยาบาล นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และปัจจุบันนายจ้างให้ออกจากงาน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการกรณีดังกล่าว นายสิทธิพร ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ได้ดำเนินการบันทึกถ้อยคำลูกจ้างเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงประกอบการวินิจฉัยเงินทดแทน ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าหยุดงาน และค่าสูญเสียอวัยวะ การนัดลูกจ้างประเมินความสูญเสียของอวัยวะกับคณะอนุกรรมการการแพทย์ หน่วยที่ 1 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคมนี้ เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทน โดยในวันที่ 21 ตุลาคมนี้จะเข้าไปตรวจสถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบการ ว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการ ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการจะเข้าตรวจความปลอดภัยในการทำงานภายในสัปดาห์นี้ต่อไปด้วย