รมว.พม. หนุนสภาเด็กและเยาวชนฯ เปิดเวทีให้เด็กพูดคุยกันเรื่องการเมือง ยืนยันไม่ใช้ความรุนแรง เน้นหารืออย่างสันติวิธี

วันที่ 19 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ว่า เราเน้นเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็ก ซึ่งมีเป้าหมายตรงกัน เราอยากรับฟังความคิดเห็นว่า วันนี้เด็กคิดอะไรและมีอะไรที่รัฐบาลจะทำได้บ้าง โดยจะมาหารือกันอย่างสันติวิธี เรามีความเห็นพ้องต้องกันว่าในเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรง โดยการแสวงจุดรวมสงวนจุดต่าง ทางกระทรวง พม. ต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะช่วยกันดูแลสิทธิเด็กให้ครบถ้วน

นายจุติ กล่าวว่า ในขณะเดียวกัน ทุกๆ ฝ่ายต้องช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรง และจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนว่าสิ่งใดที่สามารถทำได้ เพื่อให้เสียงของท่านเหล่านั้นได้มาถึงผู้บริหารประเทศ และมีอะไรที่พวกเราจะสามารถทำให้ได้ เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดเกิดความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราจะได้สามารถเดินทางด้วยกันได้ทุกกลุ่มทุกวัย และสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุขบ้านเมืองสงบ ซึ่งตนคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ด้านนายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหน่วยงานด้านเด็กที่ทำเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการปกป้องคุ้มครองเด็กเราเป็นส่วนหนึ่งที่รับฟังความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชน ก็อาจจะเสนอเป็นข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาล เราเน้นปกป้องคุ้มครองเด็กและยุติความรุนแรง ซึ่งเป็นจุดยืนที่ประกาศออกไป เรายังคงเป็นจุดยืนเดิม แต่เราก็พยายามที่จะหาพื้นที่ให้กับน้องๆ เด็กและเยาวชน ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดเห็นมากขึ้นด้วย

#####################################