“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ!! นำคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และคณะแม่ชีพรหมโพธิ รวมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ที่ร่วมโครงการบวชพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 2 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลา คม 2561 และน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิ คุณอันหาที่สุดมิได้

โดยภายในพิธีช่วงเช้า พระภิกษุสงฆ์ , สามเณร, และแม่ชีพรหมโพธิ ที่ร่วมโครงการบวชพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 2 โดย บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”และ สามเณร จากโครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ เข้าร่วมพิธีนั่งวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเจริญภาวนาโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เมตตา แสดงธรรมเทศนา ให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชีพรหมโพธิ หลังจากนั้นได้มีพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชีพรหมโพธิโดยมีญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์ที่มาแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย นำอาหารมาร่วมทำบุญใส่บาตรในครั้งนี้

ต่อมาเวลา 15:13 น.ภายในพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา ได้จัดพิธีสวดบำเพ็ญกุศลและถวายผ้าบังสกุล เพื่อน้อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยมี พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระครูนิโครธบุญญาดร เป็นประธานดำเนินงาน รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์จากนานาชาติ หลายประเทศ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้

หลังจากนั้น ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานจัดโครงการบวชพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 2 รวมทั้ง พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชีพรหมโพธิ ที่ร่วมโครงการบวชพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 2 และคณะศิยยานุศิษย์ที่ร่วมเดินทางแสวงบุญ4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ได้เข้าร่วมถวายผ้าบังสกุล ซึ่งมี พระภิกษุสงฆ์จากนานาชาติ หลายประเทศ และพระภิกษุสงฆ์จากวัดไทยพุทธคยา ได้ร่วมพิจารณาทอดผ้าบังสกุลใน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลา คม 2561 และน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิ คุณอันหาที่สุดมิได้

หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นโพธิ เพื่อเป็นอนุสรณ์ พระนวกะโพธิ บริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด นำโดย พล.ต.ปธาน ทองขุนนา (รุ่นที่ 2/2561) และร่วมกันถวายให้กับ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับคณะ ที่เข้าร่วมโครงการบวชพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 2 ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียแห่งนี้!!