กรมทรัพยากรน้ำบาดาลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 และเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน และมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รวบรวมและถวายปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้จำนวน 3,019,999 บาท เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบเงินบำรุงให้ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ และโรงเรียนวัด โสธรวรารามวรวิหาร รวมทั้งมอบเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธรอีกด้วย