“จุติ” ผุด “พิษณุโลกโมเดล” เร่งช่วยเหลือคนพิการด้วยข้อมูลดิจิทัล

วันที่ 17 ต.ค. 63 เวลา 16.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลดิจิทัลของคนพิการจำนวนกว่า 30,000 คน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งคนพิการที่ตกสำรวจอีกจำนวนหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มคนพิการดังกล่าวสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของรัฐและการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างทั่วถึงด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาข้อมูลดังกล่าวจะใช้บล็อกเชน (Block Chain) เป็นจัดการข้อมูลในการเข้าถึงคนพิการในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การช่วยเหลือคนพิการให้เป็นรูปแบบใหม่นี้ด้วยข้อมูลดิจิทัล จะเริ่มดำเนินการที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดแรก เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

……………………………