รมช.อธิรัฐ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมมารีน่า จ.ภูเก็ต ลดอุปสรรคนักท่องเที่ยว เพิ่มแรงจูงใจนักลงทุน เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศมากขึ้น

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการประกอบกิจการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า เป็นหนึ่งในท่าเทียบเรือยอร์ชมาตรฐานที่สำคัญ เนื่องจาก จ.ภูเก็ต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำระดับโลก ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยเรือยอร์ชเข้ามาประมาณ 1,200 ลำต่อปี สร้างรายได้เข้าประเทศกว่าปีละ 5.39 พันล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การลดขั้นตอนพิธีการเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ลูกเรือและเรือเทียบท่าก็เป็นปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญ

ในการนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ พร้อมให้การสนับสนุนการประกอบกิจการมารีน่าเพื่อยกระดับท่าเทียบเรือให้มีความเป็นมาตรฐานระดับโลกสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ เพิ่มแรงจูงใจนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้ามาใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการลดขั้นตอนพิธีการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและลูกเรือต่อไป

ผู้ร่วมคณะท่านรัฐมนตรีช่วยฯ
•นางสาวฐิติมา เฮ้งเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
•นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม