7 สถานีรถไฟเก่าแก่ทรงคุณค่าของไทย สถานีรถไฟโบราณที่มีความงามเหนือกาลเวลา

หนึ่งในการเดินทางที่มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ คือ การเดินทางด้วยรถไฟ โดยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ สถานีรถไฟ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุดของการเดินทางในแต่ละครั้ง เมืองไทยมีสถานีรถไฟจำนวนมากที่นอกจากทำหน้าที่เป็นจุดรับส่งผู้โดยสารแล้ว คุณค่าของอาคารสถานีรถไฟยังควรค่าแก่การอนุรักษ์ ด้วยความงามแบบย้อนยุค รูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น หรือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชุมชน ที่ควรค่าหาโอกาสสักครั้งไปเยือน
CR : Web thepassport

https://www.thepassport.travel/travel-update/tips/railway-station-thailand