ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีปล่อยรถคาราวาน ในโครงการเยี่ยมผู้ประกันคนและผู้ทุพพลภาพ

12 ตุลาคม 2561  เวลา 9.00 น. ผวจ.พระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานพิธีปล่อยรถคาราวาน ในโครงการเยี่ยมผู้ประกันคนและผู้ทุพพลภาพ  โดยได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ทุพพลภาพจำนวน 60รายใน6อำเภอ มีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการประกันสังคม พร้อมด้วย ภาคเอกชน เช่นบริษัท มินิแบร์ เข้าร่วมขบวนด้วย