เตือน ! คนหางานระวังถูกหลอกใช้วีซ่าทำงานปลอม หลังพบมีหญิงไทยถูกกักตัวที่จีนนานกว่า 10 วัน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ออกประกาศแจ้งเตือนคนหางานไทยที่จะไปทำงานสาธารณรัฐประชาชนจีนตรวจสอบข้อมูลนายจ้างให้รอบคอบ หลังพบนายจ้างทำวีซ่าทำงานปลอมให้ลูกจ้าง ถูกกักกันตัวนาน 14 วัน ก่อนส่งกลับไทย พร้อมย้ำ ไปทำงานที่จีนต้องมีจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีนและหนังสืออนุญาตทำงานออกโดยกระทรวงแรงงานของจีน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งว่า มีหญิงไทยจำนวน 2 รายเดินทางเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว เพื่อไปทำงานเป็นพนักงานนวดสปาของสถานเสริมความงามในกรุงปักกิ่ง โดยนายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการยื่นขอการตรวจลงตราประเภททำงาน 1 ปีให้ แต่ต่อมาทางการจีนกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงาน นายจ้างจึงส่งตัวกลับประเทศไทย โดยขณะที่จะเดินทางกลับประเทศไทยกลับถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของจีนกักตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงปักกิ่ง เนื่องจากพบว่ามีการใช้การตรวจลงตราประเภททำงานที่เป็นของปลอม และถูกกักกันอยู่ในสถานกักกันกรุงปักกิ่งเป็นเวลา 14 วัน และได้ส่งตัวกลับประเทศไทยในเวลาต่อมา โดยหญิงไทยทั้ง 2 รายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเองทั้งหมด

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้คนหางานไปทำงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือถูกหลอกลวงจากนายจ้าง กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ว่า คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน จะต้องได้รับวีซ่าทำงานก่อน โดยสามารถยื่นขอวีซ่าประเภททำงานได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และต้องมีจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีนและหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงานแห่งประเทศจีนเป็นผู้ออกให้ประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย เพื่อให้ได้รับวีซ่าประเภททำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎหมายคนเข้า-ออกเมืองของจีน ระบุว่า ชาวต่างชาติที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายจะได้รับการตักเตือน และอาจถูกปรับวันละ 500 หยวน หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 หยวน และอาจถูกกักบริเวณ 5-15 วัน โดยโทษสูงสุดคือ ถูกเนรเทศ ซึ่งจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้อีกเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ถูกเนรเทศ

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวย้ำเตือนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศให้ตรวจสอบข้อมูลของนายจ้าง สถานประกอบการ บริษัทจัดหางาน ชื่อผู้รับอนุญาตจัดหางานก่อนว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงาน หากมีนายหน้าหรือบุคคลโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย อ้างค่าตอบแทนสูง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร.02 245 6708-9 หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน