อว. จับมือสถาบันพระปกเกล้า ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  ณ สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และ ศาตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน และให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของไทย

ในการลงนามดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และ รองศาสตราจารย์.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ด้าน นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวว่า “หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาทางด้านการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยผ่านระบบดิจิทัล”

…………………………….