รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ (ไนจีเรีย 1 ราย, สหราชอาณาจักร 1 ราย, เอธิโอเปีย 1 ราย, สิงคโปร์ 1 ราย) ตรวจพบจากการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานฯ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 4 ราย ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,467 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.49 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 143 ราย หรือร้อยละ 3.9 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,669 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก
ไนจีเรีย 1 ราย เพศหญิง อายุ 36 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ใน จ.ชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ
สหราชอาณาจักร 1 ราย เพศหญิง อายุ 19 ปี สัญชาติไทย อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 มีอาการน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น
เอธิโอเปีย 1 ราย เพศหญิง อายุ 37 ปี สัญชาติเอธิโอเปีย อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในโรงพยาบาลกักกันทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ไม่มีอาการ
สิงคโปร์ 1 ราย เพศชาย อายุ 46 ปี สัญชาติไทย อาชีพรับจ้าง มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ใน จ.ชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 (วันที่ 5 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ

นายแพทย์โอกาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้นในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการเฝ้าระวังและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ได้จัดส่งรถเก็บตัวอย่างนิรภัยพระราชทาน จำนวน 5 คัน ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และประชาชนที่มีความกังวล ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2563 ตามจุดเสี่ยง อาทิ มัสยิดดารู้สอิสลาม, แม่ตาวใต้, ตลาดพาเจริญ, สุเหร่ามะนะฮ์ และด่านพรมแดนแม่สอด โดยเก็บตัวอย่าง จำนวน 4,680 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก และโรงพยาบาลแม่สอด ผลตรวจจำนวน 2,280 รายไม่พบเชื้อ สำหรับส่วนที่เหลือคาดว่าจะทราบผลภายในวันนี้

ทั้งนี้ ด่านชายแดนแม่สอด ได้ปรับกระบวนการขนส่งสินค้าเพื่อความปลอดภัย ไม่ให้มีการแพร่เชื้อในประเทศ โดยจำกัดพื้นที่ในการขนส่งสินค้า ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถเข้าในเขตเมือง พร้อมดำเนินการ
คัดกรองอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ได้ตรวจคัดกรองรถที่ผ่านพรมแดนแม่สอด จำนวน 257 คัน พนักงานขับรถ 257 คน ผู้โดยสาร 28 คน ผลไม่พบผู้ติดเชื้อ

******************************* 16 ตุลาคม 2563