จับกัง 1 “สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบ นางธิวัลรัตน์ ที่ปรึกษาแรงงาน มอบสิทธิฯ กรณีตายแก่ทายาทลูกจ้างเมียนมาร์ที่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถบัส ที่ฉะเชิงเทรา

จากเหตุการณ์รถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถบัสโดยสารคนงานบริษัทย่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางจะไปทอดกฐินที่วัดบางปลานัก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 19 ราย และผู้บาดเจ็บ 38 ราย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยมอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน Mr.MYO MYINT NAING ทูตแรงงานเมียนมาร์ประจำประเทศไทย นายวิทูลย์ เวชสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสถานทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทย นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ และเฝ้าระวังเพื่อผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม (ศปก.สปส.) นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสราวุธ สุขสวรรค์ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่มอบเงินค่าทำศพแก่ญาติลูกจ้างชาวเมียนมาร์ ที่เสียชีวิต จำนวน 6 ราย ณ วัดด่านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บและแสดงความเสียใจกับทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และได้กำชับให้ตนและสำนักงานประกันสังคมดำเนินการติดตามการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตนให้ทันท่วงที ซึ่งในวันนี้ตนได้รับมอบหมาย ให้มามอบเงิน จำนวน 370,888.01 บาท ช่วยเหลือทายาทของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นลูกจ้างชาวเมียนมาร์ จำนวน 6 ราย ที่เข้าร่วมคณะรถบัสคันดังกล่าว โดยทายาทมีสิทธิได้รับเงินกรณีเสียชีวิตจากกองทุนประกันสังคม ดังนี้
1. นาย WIN KO LAT จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพกรณีตาย 10,740.01 บาท
2. นางสาว NAN KHUU LU จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพกรณีตาย 10,916.30 บาท
3. นาย HLA WIN NAING จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพกรณีตาย 14,036.00 บาท
4. นาย THAN ZAW OO จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพกรณีตาย 11,416.50 บาท
5. นาย KYAW SWAR HTAY จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพกรณีตาย 11,767.50 บาท
6. นาย WIN KO KO จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพกรณีตาย 12,011.70 บาท

ในการนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั้งในระบบและนอกระบบประกันสังคมในยามที่ เกิดเหตุการณ์ให้ได้สิทธิอย่างครบถ้วนและต้องเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ทันที ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา ที่ท่านสะดวก หรือ โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
…………………………………………..