การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 59 ปี

นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

………………………………….