ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล บริเวณคลองปักหลัก 1 ถนนกาญจนาภิเษก

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณคลองปักหลัก 1 (ข้างหมู่บ้านมัณฑนา 2) ถนนกาญจนาภิเษก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่หมู่บ้านเดอะคอนเนค 33 อ่อนนุช-วงแหวน ถึงท้ายซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 72
  • ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 62 ถึงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 72

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

การประปานครหลวง