รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถบริเวณแยกเสนานิคม และ ปิดช่องทางเลี้ยวขวาเข้าถนนเสนานิคม 1 บนถนนพหลโยธิน (ชั่วคราว)

รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถบริเวณแยกเสนานิคม และ ปิดช่องทางเลี้ยวขวาเข้าถนนเสนานิคม 1 บนถนนพหลโยธิน (ชั่วคราว) เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณแยกเสนานิคม จึงมีความจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถและปิดช่องทางเลี้ยวขวาเข้าถนนเสนานิคม 1 บนถนนพหลโยธิน เป็นการชั่วคราว โดยให้รถที่จะออกจากถนนเสนานิคม 1 ไปกลับรถบริเวณซอยพหลโยธิน 35 และให้รถที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนเสนานิคม 1 ไปกลับรถบริเวณร้านข้าวผัดปู ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข    0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

_________________________________