กรมรางฯ ลงพื้นที่ติดตามมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง

(15 ต.ค. 63) เวลา 17.30 น. ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การชุมนุมและติดตามการดำเนินการตามมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามและชิดลม โดยมีนายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และนางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (BTS) ร่วมลงพื้นที่ด้วย จากการตรวจเยี่ยม พบว่า มีการดำเนินการตามมาตรการฯ โดยได้จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสัมภาระ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมใช้งานครบถ้วน อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ใช้งานได้ โดยรถไฟฟ้าบีทีเอสยังคงเปิดให้บริการครบทุกสถานีตามปกติ