อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่จ.สมุทรปราการ มอบเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ชั้น ๓ จังหวัดสมุทรปราการ นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ต.อ.ศุภณัฎฐ์  เจริญเรืองสกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และ นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นประธานมอบเงินให้แก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑.นางมะลิ อิ่มสวัสดิ์ (ผู้ตาย) จากกรณีถูกผู้ต้องหาสัญชาติลาวชิงทรัพย์ในบ้านและใช้อาวุธมีดปาดคอ เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

๒.เด็กหญิงอิสห์ยา เพิกเฉย (ผู้ตาย) จากกรณีถูกผู้ต้องหาสัญชาติลาวชิงทรัพย์ในบ้านและใช้อาวุธมีดปาดคอ เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๓.เด็กหญิงอาภารัตน์ สำรวย (ผู้บาดเจ็บ) จากกรณีถูกผู้ต้องหาสัญชาติลาวชิงทรัพย์ในบ้านและใช้อาวุธมีดปาดคอทำให้หลอดลมฉีกขาด เป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัส จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ การมอบเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ซึ่งหากประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร.๑๑๑๑ กด ๗๗