กรมอนามัย เผยเด็กไทยฟันผุร้อยละ 75.6 หนุนพ่อแม่ดูแลเน้นทำความสะอาดฟันใกล้ชิด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดงานรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สานต่อคุณค่า เพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ” รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยอย่างใกล้ชิด พร้อมเผยผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พบเด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุ ร้อยละ 52.9 และเด็กอายุ 5 ปี มีฟันผุร้อยละ 75.6

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.2563 ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่าวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2563 กรมอนามัยร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สานต่อคุณค่า เพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ” รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย เนื่องจากปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นหนึ่งในปัจจัยทางชีวภาพด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัย ซึ่งจากการศึกษาของกรมอนามัย เรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทยล่าสุด พบว่า เด็กปฐมวัยที่ไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปากมีโอกาสที่จะพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.43 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก และจากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย ยังคงพบความชุกของโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ร้อยละ 52.9 และเด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 75.6

“ทั้งนี้ การป้องกันฟันผุในเด็กเล็กที่ง่ายและได้ผลดีที่สุด คือ ผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้นด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และแปรงฟันให้ต่อเนื่องจนกว่าเด็กมีพัฒนาการข้อมือที่แข็งแรง ประมาณอายุ 7-8 ปี เด็กจึงจะสามารถแปรงฟันได้เอง โดยมีผู้ปกครองเน้นเรื่องความสะอาดและการแปรงเป็นประจำจนเป็นนิสัย นอกจากนี้ ควรนำเด็กปฐมวัยไปรับการตรวจคัดกรองสภาวะโรคฟันผุโดยทันตบุคลากร หากประเมินแล้วพบว่าเริ่มมีความเสี่ยงฟันผุ จะได้รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง และนัดตรวจติดตามเป็นระยะๆ ทุก 3 เดือน” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคมปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีบริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการในโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฉกเช่นทุกปี กรมอนามัยได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากจากทันตแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนจำนวน 80 ราย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้ใดสนใจสามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน อาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

……………………………………………..

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 15 ตุลาคม 2563