รมช.อธิรัฐ ลงพื้นที่อำเภอโนนไทย พร้อมนำความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุโนอึน

ณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยท่าน ส.ส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เขต 4 จ.นครราชสีมา ร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนลำตะคลอง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 550 ครัวเรือน โดยได้ร่วมมอบถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็นพร้อมรับเรื่องความเดือดร้อนในพื้นที่ดังนี้

🔹ต.กำปัง
•(ณ ศาลาวัดบ้านนา) บ้านนา ม.7 และบ้านตะกรุด ม.11 จำนวน 100 ครัวเรือน
•(ณ ศาลาวัดใหม่นารี) บ้านใหม่นารี ม.9 และบ้านใหม่พัฒนา ม.16 จำนวน 100 ครัวเรือน
•(ณ วัดบ้านจานเหนือ) บ้านจานเหนือ ม.13 และบ้านจาน ม.4 จำนวน 100 ครัวเรือน
•(ณ ศาลาวัดบ้านไพล) บ้านไพล ม.12 และบ้านหัวนา ม.10 จำนวน 100 ครัวเรือน
•(ณ ศาลาวัดบ้านอ้อ) บ้านอ้อ ม.6 และบ้านอ้อเหนือ ม.14 จำนวน 100 ครัวเรือน

🔹ต.ด่านจาก

•(ณ ศาลาบ้านโค้งวารีเย็น) บ้านหอกลองกระสัง ม.7 จำนวน 50 ครัวเรือน

ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเร่งสำรวจลุ่มน้ำสาขาเพื่อทำแผนขุดลอก และพนังกั้นน้ำ รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมและประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็ว

………………………………………