สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ร่วมมือฝั่งจีน จัดตั้ง TCIAC

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC เป็นประธานกล่าวเปิดงาน TCIAC (Thai-Chinese International Arbitration and Mediation Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อพิพาทในด้านธุรกิจ และการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างประเทศไทย – จีน ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM Meeting ซึ่งได้รับความสนใจจากนานาประเทศ ไม่ว่าจะทั้งคนไทย และจีน เป็นต้น

โดย TCIAC นั้นเป็นศูนย์การระงับข้อพิพาททางเลือกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการระงับข้อพาททางเลือกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน ที่ในปัจจุบันประเทศจีน คือคู่ค้าอันดับต้นของประเทศไทย ไม่ว่าจะในด้านการส่งออกหรือนำเข้าก็ตาม

ทั้งนี้ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC หวังว่าการร่วมมือจัดตั้งศูนย์การระงับข้อพิพาททางเลือก TCIAC ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการค้า และการลงทุน ให้กับคู่พิพาทระหว่างประเทศไทย และประเทศจีนเป็นอย่างดี โดยคาดว่าการร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลให้มีนักลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาใช้สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC มากขึ้น

……………………………………….