กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ห้องงาช้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง วันที่ 14 ตุลาคม 2563

………………………………………………………………..