เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดงาน นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “คนดี…เข้มแข็งในความดี”

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวิศาล สิปิยารักษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล (ที่ 4 จากขวา) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “คนดี…เข้มแข็งในความดี” ผ่านภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 13 ภาพ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานและอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนเพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยจะจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซนเอ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

……………………………………..