ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง ยกเลิกท่อประปา และปิดการจราจร ในถนนรามคำแหง ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 19 ถึงซอย 21

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องยกเลิกท่อประปาเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) ถนนรามคำแหง ในคืนวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อเตรียมวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร โดยระหว่างดำเนินการ จำเป็นต้องปิดการจราจรในถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 19 ถึงซอยรามคำแหง 21 โดยสามารถใช้เส้นทางเบี่ยงแทนได้ ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปา

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

…………………………………………………………………………

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

การประปานครหลวง