สธ.สำรองชุดยาสามัญประจำบ้าน 20,000 ชุด สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพายุ “นังกา”

กระทรวงสาธารณสุข กำชับสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงจากพายุโซนร้อน “นังกา” ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม เตรียมสำรองชุดยาสามัญประจำบ้าน 20,000 ชุด สำรวจกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้สูงอายุในพื้นที่ ให้ความรู้ประชาชนป้องกันโรคและอันตรายที่มากับน้ำท่วม

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน ในช่วงวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านตะวันออก และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากผลกระทบพายุโซนร้อน “นังกา” ได้ให้กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประเมินความเสี่ยง สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร สิ่งก่อสร้าง ป้ายต่าง ๆ และตัดกิ่งไม้ที่อาจหักโค่น และแก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบระบบระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ สำรองน้ำมัน ระบบสำรองไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ ให้พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายสถานพยาบาลไม่ให้กระทบบริการประชาชน ขนย้ายยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย จัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอ โดยเฉพาะยาและเวชภัณฑ์ เซรั่มแก้พิษงู เตรียมแผนและระบบส่งต่อผู้ป่วย จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรอง เตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมออกปฏิบัติการดูแลผู้ประสบภัย รวมทั้งสำรวจกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้สูงอายุในพื้นที่

นอกจากนี้ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันอันตรายที่มากับน้ำท่วม เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต สัตว์มีพิษ ของมีคม รวมทั้งโรคที่พบบ่อย เช่น ไข้หวัด ฉี่หนู ตาแดง อุจจาระร่วง ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ได้สำรองชุดยาสามัญประจำบ้าน 20,000 ชุด โดยสถานพยาบาลสามารถขอรับการสนับสนุนได้ที่กองสาธารณสุขฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

……………………………………………………