ETV ชวนวัยรุ่นจุดไอเดียสร้างชิ้นงานต่อยอดอาชีพ กับรายการ D.I.Y CLUB

นายกษิพัฒ ภูลังกา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. เปิดเผยว่า จากสภาพสังคมและความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบัน การพึ่งพาตัวเองได้ เป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาชีวิตตัวเองให้ประสบความสำเร็จ เพราะหากมีการพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น จะทำให้มีอิสระที่จะทำในสิ่งที่อยากทำ สามารถค้นพบหนทางแก้ปัญหาในรูปแบบของตัวเองได้ ซึ่งยิ่งพึ่งพาตนเองได้มาก ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น เพราะจะสัมผัสได้ถึงความโล่งใจและความเบิกบานใจที่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ และยุคนี้ เราจะเห็นคำว่า D.I.Y. (Do It Yourself) เพิ่มมากยิ่งขึ้น ตาม Fan page Website และสื่อต่างๆ ซึ่งหมายถึง การสร้างสรรค์ ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หรือการทำของสิ่งใดๆ ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยทั่วไปแล้ว งาน D.I.Y. จะไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เพราะเป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำด้วยตนเองของเจ้าของงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่นปัจจุบัน โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถหาได้ใกล้ๆ ตัวและราคาไม่แพง หรือบางครั้งอาจเป็นวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนวัสดุที่ใช้แล้วและนำกลับมา re-use ใหม่ก็ได้ ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คุณค่าของ D.I.Y นั้น นอกจากจะทำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกการใช้สมาธิ และคลายเครียดแล้ว ยังเป็นการดึงศักยภาพในเชิงศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนความเป็นตัวตนผ่านชิ้นงานนั้นๆ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานทำได้สำเร็จด้วยตนเอง และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ในกรณีที่นำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยประดิษฐ์หรือตกแต่งให้กลายเป็นสิ่งของที่มีรูปแบบใหม่ๆ ไม่เหมือนใครหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาด เป็น Limited edition ที่มีเพียงชิ้นเดียว อีกทั้งยังเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหามลภาวะได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนประหยัดค่าใช่จ่ายในกรณีที่ต้องซ่อมแซมสิ่งของ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของตกแต่งใหม่ ต่อยอดไปสู่การคิดสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆ ต่อไป นำไปสู่การสร้างรายได้เสริมหรือรายได้หลักให้แก่ตนเองได้อีกด้วย

นายกษิพัฒ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของคุณค่าวิถีแห่งการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง จึงได้ผลิตรายการ D.I.Y CLUB” คลับของคนรักงาน D.I.Y ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ETV ควบคู่ไปกับดิจิทัลทีวี ช่อง 52 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. เพื่อส่งเสริมความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน ตลอดจนผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันที่นิยมการพึ่งพาตนเองมากขึ้น โดยวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 นี้ พบกับ D.I.Y CLUB ตอน จัดตุ๊กตาในกล่อง และหลังจากนั้น ติดตามเนื้อหาสาระของรายการที่น่าสนใจได้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 อาทิ เดคูพาจ Nama Chocolate การจัดสวนตะบองเพชร จัดช่อขนม แก้วเซรามิคลายหินอ่อน Birthday Cake การจัดสวนดอกไม้แห้ง โน้ตบอร์ดแม่เหล็ก ช็อคโกแลตวาเลนไทน์ ไอเดียห่อของขวัญเก๋ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ยังผลิตรายการที่น่าสนใจออกมาเผยแพร่อีกมากมาย ติดตามข้อมูลข่าวสารการออกอากาศได้ที่ www.etvthai.tv

…………………………………………………………