รมช.อธิรัฐ นำความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนอึน พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยท่าน ส.ส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เขต 4 จ.นครราชสีมา ร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนลำตะคลอง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 460 ครัวเรือน โดยได้ร่วมมอบถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็นพร้อมรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตามลำดับ ดังนี้
– ต.จันอัด
• (ณ วัดบ้านติง) บ้านด่านติง ม.5, บ้านโค้งกระพี้ ม.8 และบ้านสำโรง ม.1 จำนวน 125 ครัวเรือน

– ต.เมืองปราสาท
• (ณ วัดบ้านคล้า) บ้านคล้า ม.6, บ้านคล้าเก่า ม.13, บ้านปราสาท ม.7, บ้านโนนตากลาง ม.8, บ้านดอนท้าว ม.9 และบ้านโนนพัฒนา ม.11 จำนวน 176 ครัวเรือน
• (ณ ศาลาบ้านโค้งมะกอก) บ้านโค้งมะกอก ม.4, บ้านเมืองที ม.1, บ้านหนองอ้อ ม.3, บ้านโนนคราม ม.5, บ้านปราสาท ม.7, บ้านโนนพัฒนา ม.11 จำนวน 160 ครัวเรือน

ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมาบูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานปกครองและ อปท.ในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่

………………………………………………