กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจรทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย กม.18 – 21 ฝั่งขาเข้าและออก เพื่อติดตั้งพื้นทางยกระดับ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง พ.ค. 65 แนะหลีกเลี่ยงวันและเวลาดังกล่าว

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะทำการติดตั้งพื้นทางยกระดับ ที่บริเวณ กม.18 – 21 ทั้งขาเข้าและขาออก (สลับกัน) จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรช่องทางหลักฝั่งขาเข้าและขาออก (สลับกัน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง พฤษภาคม 2565 ช่วงเวลา 22.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ดังนี้

ผังการเบี่ยงจราจรเส้นทางหลัก ถนนพระราม 2

– เบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมาเลข 35 ระหว่าง กม.21 – กม.18 ช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ด้านขวาทาง 4 ช่องจราจร โดยให้ใช้ช่องทางขนาน 3 ช่องจราจร
– เบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.18 – กม.21 ช่องทางหลัก ฝั่งขาออก ด้านซ้ายทาง 4 ช่องจราจร โดยให้ใช้ช่องทางขนาน 3 ช่องจราจร

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

………………………………..

14 ตุลาคม 2563
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง