นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมกิจกรรม VALAYA จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมกิจกรรม VALAYA จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธาน และคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมมัจฉาร่าเริง ลูกอมปลาอารมณ์ดี ผักน้อยลอยน้ำ หว่านข้าวนาสาธิต อากาศดีที่ Valaya ปลารับแขก Active learning เกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกต้นราชพฤกษ์ ครัวเรือนพอเพียง พันธุ์กล้าจากพ่อ เยี่ยมชมวิถีชีวิตประชารัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และร่วมกิจกรรมสุนทรียสนทนา พบปะนักศึกษาและประชาชน

………………………………………………………………….