รัฐมนตรีดิจิทัลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมให้กำลังใจนักเรียนจิตอาสาเดินหน้าทำความดีต่อไป

วันที่ 14 ต.ค. 63 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกับคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการทำกิจกรรมจิตอาสา “VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยคณะรัฐมนตรี ได้ร่วมกันปล่อยปลานิลและปลาตะเพียนพร้อม โยนลูกบอลจุลินทรีย์ (EM Ball) จากนั้นได้ หว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 43 ปทุมธานี บริเวณแปลงนาสาธิตร่วมกับน้องๆ นักเรียนและนักศึกษาจิตอาสา
วไลยอลงกรณ์ ก่อนจะปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นราชพฤกษ์ และแจกพันธุ์พืช-ผัก ให้ประชาชนที่พักอาศัยรอบมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีประชารัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” โดยมี ข้าราชการคณะ ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาจิตอาสาวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทักทายและถ่ายภาพกับกลุ่มนักเรียนจิตอาสาในระหว่างการทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพูดคุย ชื่นชมกลุ่มนักเรียนจิตอาสาฯ และได้ใช้โอกาสนี้ให้กำลังใจ ว่าเมื่อโตขึ้นขอให้เป็นเด็กดี เป็นคนดี ทำความดีให้กับสังคมต่อไป

……………………………………….