กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงงานบุญปีนี้ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร อาจเสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่เดินทางไปทำบุญทอดกฐินในช่วงนี้ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะ 10 เมนูเสี่ยง ที่อาจทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากในบางพื้นที่มีอากาศร้อน ประกอบกับอาหารบางอย่างทำไว้นานแล้ว จึงอาจทำให้บูดเสียได้ง่าย พร้อมแนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทาน

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงหลังจากออกพรรษาจะมีการจัดงานบุญกฐิน หรืองานบุญประเพณีต่างๆ ซึ่งจะมีการประกอบอาหารจำนวนมากเพื่อเลี้ยงผู้ที่มาร่วมทำบุญ กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องการจัดเตรียมอาหารและการรับประทานอาหารเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ ที่มีทั้งร้อนสลับกับฝนตก หรือบางพื้นที่มีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเจริญเติบโตได้ดี ประกอบกับอาหารบางอย่างปรุงเสร็จไว้นานแล้ว ส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษ

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 ตุลาคม 2563 พบผู้ป่วย จำนวน 66,494 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อายุ 15-24 ปี รองลงมาคืออายุมากกว่า 65 ปี และอายุ 25-34 ปี ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด ได้แก่ สมุทรสงคราม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร และลําพูน

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ และสารพิษหรือสารเคมี ที่มาได้กับอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ วัตถุดิบ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
ไม่สะอาด อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วเก็บไว้นานเกิน 2 ชม. โดยไม่นำไปแช่เย็นหรือนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทาน ประกอบกับสภาพอากาศ ซึ่งอากาศร้อนทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี สำหรับอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษที่ประชาชนควรระมัดระวัง 10 เมนูเสี่ยง ได้แก่

1.จ่อม ลาบหรือก้อยดิบ

2.อาหารประเภทยำ เช่น ยำกุ้งเต้น

3.อาหารทะเล เช่น ยำทะเล

4.ข้าวผัด/ข้าวผัดโรยเนื้อปู

5.อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด

6.ขนมจีน

7.ข้าวมันไก่

8.ส้มตำ

9.สลัดผัก และ

10.น้ำแข็งที่ไม่สะอาด

นอกจากนี้ การจัดเตรียมอาหารเลี้ยงคนหมู่มาก เช่น อาหารกล่อง ควรเลือกเป็นอาหารแห้ง ไม่ราดกับข้าวลงบนข้าวโดยตรง ควรรับประทานภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากปรุงเสร็จ และหากมีสี กลิ่น รส ผิดปกติไม่ควรรับประทานโดยเด็ดขาด

สำหรับการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหาร ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนปรุงประกอบอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรก ซึ่งอาการของโรคคือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหรือมีมูกเลือด และอาจมีไข้ร่วมด้วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้จิบน้ำผสมสารละลายเกลือแร่ (ORS) ทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อป้องกันการขาดน้ำจนช็อกและเสียชีวิตได้ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

………………………………………………

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

วันที่ 14 ตุลาคม 2563