กปน. มอบเงินการกุศลเพิ่มความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บ้านเฟื่องฟ้าและบ้านราชาวดีหญิง

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะนายกสมาคมสโมสรพนักงาน การประปานครหลวง (สปน.) ร่วมกับกลุ่มลีลาศสานสัมพันธ์ มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานลีลาศการกุศลเพื่อเพิ่มความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) จำนวน 30,000 บาท และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จำนวน 30,000 บาท

**********************************