กรมบังคับคดีจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยมีสำนักงานที่ทำการขายทอดตลาด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ทำงานประจำได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลทรัพย์ได้และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มขายทอดตลาดเวลา 09.00 น. ส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่มีการขายทอดตลาด ทั้งนี้ สามารถตรวจดูรายการทรัพย์สินได้ทาง WWW.led.go.th และทาง Application LED Property หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี โทร 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรมบังคับคดีเปิดให้บริการระบบการลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศอีกด้วย