การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563  การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมรูปทรงงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และปลูกต้นไม้ถวาย เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ บริเวณใต้สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน และทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกาย ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความอยู่ดีกินดี คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์และความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ โดยเฉพาะการวางรากฐานและการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งของไทย อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่าง ๆ แก่กระทรวงคมนาคม ให้นำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร…

โพสต์โดย ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020